Stichting BeeldAnoniem

In 2018 heeft Stichting FotoAnoniem, [nu Stichting BeeldAnoniem] een klankbordgroep in het leven geroepen om te kijken naar de gehanteerde tarieven. Doel was de tarieven te actualiseren en waar nodig te vereenvoudigen. De klankbordgroep bestond uit fotografen en vertegenwoordigers uit het beroepsveld van fotografen en illustratoren.

In Nederland bestaat auteursrecht, dat betekent dat foto’s en illustraties niet zomaar gebruikt mogen worden.

Alle uitgevers, redacties en gebruikers van beeldmateriaal kennen het probleem van “de verdwenen fotograaf“ en "illustrator". Zij willen een reeds bestaande foto of illustratie graag publiceren maar kunnen de naam- en adresgegevens van de maker of auteursrechthebbende niet (meer) achterhalen. Dan kan er dus ook geen toestemming gegeven worden en/of een financiële vergoeding afgesproken worden en dat is een vereiste om een foto of illustratie rechtmatig te kunnen publiceren.

Stichting BeeldAnoniem kan hierbij helpen en als tussenpersoon de rechten regelen. Hiervoor is een procedure opgesteld: aan de hand van een checklist wordt nagegaan of alles in het werk gesteld is om de auteursrechthebbende te achterhalen, wanneer deze niet te traceren blijkt kan het bedrag voor het voorgenomen gebruik zoals te vinden in de tarievenlijst aan SBA betaald worden. Mocht de auteursrechthebbende zich toch aandienen, dan betaalt SBA alsnog het bedrag conform de prijslijst.

De aangepaste Tarievenlijst is te vinden op de site van Stichting BeeldAnoniem.

BeeldAnoniem komt voort uit en wordt gedragen door de beroepsgroep van fotografen en illustratoren. De tarieven die gehanteerd worden zijn conform jurisprudentie en hebben hun rechtvaardigheid bewezen in de afgelopen 30 jaar. Ze worden regelmatig getoetst bij makers en instituties.

Stichting BeeldAnoniem
Voor inlichtingen:
info@beeldanoniem.nl
020-788 44 88 Laila Schoots

@ BeeldAnoniem. Ondersteund door Pictorightfonds