Bereikbaarheid FotoAnoniem

De beste optie is om te mailen naar info@fotoanoniem.nl

Geactualiseerde Tarievenlijst

In 2018 heeft Stichting FotoAnoniem (SFA) een klankbordgroep in het leven geroepen om te kijken naar de door SFA gehanteerde tarieven. Doel was de tarieven van SFA te actualiseren en waar nodig te vereenvoudigen. De klankbordgroep bestond uit fotografen en vertegenwoordigers uit het beroepsveld van fotografen.

In Nederland bestaat auteursrecht, dat betekent dat foto’s niet zomaar gebruikt mogen worden.

Alle uitgevers, redacties en gebruikers van fotomateriaal kennen het probleem van “de verdwenen fotograaf“. Zij willen een reeds bestaande foto graag publiceren maar kunnen de naam- en adresgegevens van de maker of auteursrechthebbende niet (meer) achterhalen. Dan kan er dus ook geen toestemming gegeven worden en/of een financiële vergoeding afgesproken worden en dat is een vereiste om een foto rechtmatig te kunnen publiceren. 

Stichting FotoAnoniem kan hierbij helpen en als tussenpersoon de rechten regelen. Hiervoor is een procedure opgesteld: aan de hand van een checklist wordt nagegaan of alles in het werk gesteld is om de auteursrechthebbende te achterhalen, wanneer deze niet te traceren blijkt kan het bedrag voor het voorgenomen gebruik zoals te vinden in de tarievenlijst aan SFA betaald worden. Mocht de auteursrechthebbende zich toch aandienen, dan betaalt SFA alsnog het bedrag conform de prijslijst.

Vanaf 5 augustus 2019 is de nieuwe Tarievenlijst te vinden op de site van SFA.

SFA komt voort uit en wordt gedragen door de beroepsgroep van fotografen. De tarieven die gehanteerd worden zijn conform jurisprudentie en hebben hun rechtvaardigheid bewezen in de afgelopen 30 jaar. Ze worden regelmatig getoetst bij makers en instituties.

Stichting FotoAnoniem

Voor inlichtingen:

info@fotoanoniem.nl

020-788 44 88 Laila Schoots