Ik wil een foto gebruiken maar weet niet wie de maker is

Wat doe je als je een foto wilt publiceren/gebruiken en je wil netjes de rechten regelen?

Alle uitgevers, redacties en gebruikers van fotomateriaal kennen het probleem van “de verdwenen fotograaf“.
Zij willen een bepaalde foto graag publiceren maar kunnen de naam- en adresgegevens van de fotograaf niet (meer) achterhalen. Dan kun je de fotograaf dus ook niet om toestemming vragen, en dat is een een vereiste om een foto rechtmatig te kunnen publiceren.

Stichting Foto Anoniem kan hierbij helpen en als tussenpersoon de rechten regelen en met de opgespoorde fotograaf afrekenen. Hiervoor is een heldere procedure opgesteld en een prijslijst beschikbaar waar een gebruiker kan zien wat een licentie kost.

Verpleegster

Verpleegster

Kruising Noordmolenstraat/Zijlstraat/Breedstraat voor het dempen van de Raam te Schiedam; 1951

Het gedeelte van Achter de Teerstoof in westelijke richting, tussen de Raamsteeg en de driesprong Achter de Teerstoof/Verbrande Erven/St. Pietersteeg te Schiedam; 1955